CAT · ESP · ENG · DEU

Cerca avançada
Cerca avançada


Més paràmetres
Més paràmetres

Vós teniu dues fadrines
i una altra darrera en ve:
si ho voleu, m’hi casaré
amb una que li vui bé,
i almanco de vós sabré
si sabeu fer pastes fines.

Cançoner Popular de Mallorca III
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975

TORNA A DALT