CAT · ESP · ENG · DEU

Cerca avançada
Cerca avançada


Més paràmetres
Més paràmetres

-¿Que veniu de Felanitx
sempre per sa carretera?
¿Hauríeu vist cap somera
amb un borriquet darrera
de devers un any i mig?
-Un ase n’hem encontrat
i no li hem demanat noves.
Si n’has vengut per fer gloses,
mai en el món he acabat.

Cançoner Popular de Mallorca II
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975

TORNA A DALT