CAT · ESP · ENG · DEU

Cerca avançada
Cerca avançada


Més paràmetres
Més paràmetres

Amb guiterra i guiterró
vaig anar a ca Na Florida
i la vaig trobar adormida
amb so cap dins es fogó.

Cançoner Popular de Mallorca II
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975

TORNA A DALT