CAT · ESP · ENG · DEU

Cerca avançada
Cerca avançada


Més paràmetres
Més paràmetres

Tu qui fas d’estudiant,
¿me vols llegir aquest paper?
¿Quin és s’animal que té
més força enrere que envant?
L’escarabat.

Cançoner Popular de Mallorca II
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975

TORNA A DALT