NOVA PROPOSTA DIDÀCTICA "ELS DARRERS DIES"


En el marc del projecte “Tradicionari de Mallorca”, la Fundació Mallorca Literària proposa una activitat didàctica adreçada a presentar al públic infantil un bon nombre de rituals i elements festius que configuren la celebració d'arrel de Carnestoltes.
Informació adicional